transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Human stature, health and workplace design. An ethical dilemma

Författare och institution:
Roland Kadefors (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 64 ( 4 ) s. 281-291
ISSN:
0340-2444
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Arbetsvetenskap och ergonomi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Annan maskinteknik ->
Industriell organisation, administration och ekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
ergonomi, arbetsplatsutformning, bilmontering, antropometri, belastningsbesvär, etik
Postens nummer:
132219
Posten skapad:
2011-01-03 10:46
Posten ändrad:
2011-02-01 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007