transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exosomes Communicate Protective Messages during Oxidative Stress; Possible Role of Exosomal Shuttle RNA.

Författare och institution:
Maria Eldh (Krefting Research Centre); Karin Ekström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Hadi Valadi (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Margareta Sjöstrand (Krefting Research Centre & Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Bob Olsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Margareta Jernås (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Jan Lötvall (Krefting Research Centre)
Publicerad i:
PloS one, 5 ( 12 ) s. e15353
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Exosomes are small extracellular nanovesicles of endocytic origin that mediate different signals between cells, by surface interactions and by shuttling functional RNA from one cell to another. Exosomes are released by many cells including mast cells, dendritic cells, macrophages, epithelial cells and tumour cells. Exosomes differ compared to their donor cells, not only in size, but also in their RNA, protein and lipid composition.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi ->
Medicinsk cellbiologi
Postens nummer:
132190
Posten skapad:
2011-01-02 12:11
Posten ändrad:
2012-01-02 11:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007