transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att identifiera omsorgssvikt. Vad kan vi lära av forskningen?

Författare och institution:
Karin Lundén (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
978-91-86759-00-1
Antal sidor:
123
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Boken bygger på erfarenheter dels från ett forskningsprojekt som genomförts vid Göteborgs universitet och dels från annan forskning. Fokus är på barns utveckling, föräldrars utvecklingsstödjande uppgifter och vad som leder till omsorgssvikt. Frågor som behandlas är bl.a. hur vanligt förekommande är omsorgssvikt? Vad är egentligen tecken på omsorgssvikt? Vilka faktorer leder att omsorgssvikt anmäls? En del av boken handlar om hur kunskap som genererats kan användas i det praktiska arbetet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
barn som far illa, omsorgssvikt, förekomst, definition, anmälningsskyldighet
Postens nummer:
132160
Posten skapad:
2010-12-30 21:21
Posten ändrad:
2011-01-05 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007