transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The 'strip method': a simple method for plaque pH assessment.

Författare och institution:
Anette Carlén (Institutionen för odontologi); H Hassan (Institutionen för odontologi); Peter Lingström (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Caries research, 44 ( 4 ) s. 341-4
ISSN:
1421-976X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of the study was to evaluate if pH indicator strips could be used for measurements of plaque pH acidogenicity in situ.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Cariologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral mikrobiologi
Nyckelord:
pH indicator strips, Plaque acidogenicity, Plaque pH, Stephan curves
Postens nummer:
132052
Posten skapad:
2010-12-29 14:20
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007