transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychosocial Interventions for the Prevention of Depression in Older Adults: Systematic Review and Meta-Analysis

Författare och institution:
Isabell Schierenbeck (Statsvetenskapliga institutionen); Anna Forsman (-); Kristian Wahlbeck (-)
Publicerad i:
Journal of Aging and Health,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Postens nummer:
131981
Posten skapad:
2010-12-29 10:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007