transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cancer and diabetes: are we ready for prime time?

Författare och institution:
Ulf Smith (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); E. A. Gale (-)
Publicerad i:
Diabetologia, 53 ( 8 ) s. 1541-1544
ISSN:
0012-186X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Without Abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
Diabetes Mellitus, Type 2, Humans, Neoplasms
Postens nummer:
131962
Posten skapad:
2010-12-28 16:27
Posten ändrad:
2011-12-07 17:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007