transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multipliers of Multidimensional Fourier Algebras

Författare och institution:
I. G. Todorov (-); Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Operators and Matrices, 4 ( 4 ) s. 459-484
ISSN:
1846-3886
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
131957
Posten skapad:
2010-12-28 15:41
Posten ändrad:
2012-03-19 18:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007