transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cranial bone and suture strains incident to spring-assisted cranioplasty.

Författare och institution:
Charles Davis (-); Per Windh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi); Claes G Lauritzen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi)
Publicerad i:
Plastic and reconstructive surgery, 125 ( 4 ) s. 1104-10
ISSN:
1529-4242
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Spring-assisted cranioplasty transmits forces throughout the craniofacial complex that can be measured as strain. The strain magnitude in relation to normal background physiologic strains and the distribution of these strains are currently unknown.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Neurokirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Plastikkirurgi
Nyckelord:
Animals, Brain Edema, physiopathology, surgery, Compressive Strength, Cranial Sutures, physiopathology, surgery, Craniosynostoses, physiopathology, surgery, Craniotomy, instrumentation, methods, Disease Models, Animal, Rabbits, Reconstructive Surgical Procedures, instrumentation, methods, Shear Strength, Skull, physiopathology, surgery, Stress, Mechanical, Tensile Strength
Postens nummer:
131795
Posten skapad:
2010-12-23 13:45
Posten ändrad:
2011-06-29 10:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007