transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ghost effect by curvature in planar Couette flow

Författare och institution:
Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); R. Esposito (-); R. Marra (-); A. Nouri (-)
Publicerad i:
Kinetic and Related Models, 4 ( 1 ) s. 109-138
ISSN:
19375093
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We study a rarefied gas, described by the Boltzmann equation, between two coaxial rotating cylinders in the small Knudsen number regime. When the radius of the inner cylinder is suitably sent to infinity, the limiting evolution is expected to converge to a modified Couette flow which keeps memory of the cylinder (ghost effect).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
Boltzmann equation, Hydrodynamic limit, Ghost effect, Couette flow
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Ytterligare information:
Revised version arXiv 1205.5378 Correction: KRM 5, 669-672 (2012)
Postens nummer:
131758
Posten skapad:
2010-12-23 09:14
Posten ändrad:
2016-07-13 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007