transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svensk Biståndspolitik i ett Internationellt Perspektiv

Författare och institution:
Lennart Wohlgemuth (Institutionen för globala studier); Bertil Oden (Institutionen för globala studier)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Perspectives on Development Cooperation in Africa; nr 18
Antal sidor:
47
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
bistånd, koherens, Parisagendan, nultilateralt och bilateralt bistånd, modaliteter
Postens nummer:
131680
Posten skapad:
2010-12-21 16:51
Posten ändrad:
2011-01-16 10:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007