transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Impact of the economic and financial crisis on poverty and social exclusion: Sweden

Författare och institution:
Björn Halleröd (Sociologiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
European Commission
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
131667
Posten skapad:
2010-12-21 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007