transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Non-Governmental Report: Sweden’s National Strategic Report (NSR) on Social Security and Social Inclusion 2006 - 2008. Report No. 2, 2006

Författare och institution:
Björn Halleröd (Sociologiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
European Commission
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
131656
Posten skapad:
2010-12-21 15:55
Posten ändrad:
2011-01-03 13:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007