transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The fight against poverty and social exclusion: Report No. 2 - 2003, Sweden

Författare och institution:
Björn Halleröd (Sociologiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
European Commission
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
131649
Posten skapad:
2010-12-21 15:50
Posten ändrad:
2011-01-03 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007