transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att jämföra äpplen och päron med bananer: Kommentar till användandet av standardiserade regressionskoefficienter

Författare och institution:
Björn Halleröd (Sociologiska institutionen); Peter Stern (-)
Publicerad i:
Sociologisk forskning, 28 ( 1 ) s. 75-86
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1991
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
131644
Posten skapad:
2010-12-21 15:46
Posten ändrad:
2011-01-03 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007