transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad tycker vi egentligen om socialbidragstagarna?

Författare och institution:
Björn Halleröd (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Socionomens forskningssupplement, ( 4 ) s. 3-8
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
131630
Posten skapad:
2010-12-21 15:34
Posten ändrad:
2011-01-03 14:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007