transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sten och tumörsjukdomar i urinvägarna

Författare och institution:
Jan-Erik Damber (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi)
Publicerad i:
Läkemedelsboken, 2009-2010
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
131615
Posten skapad:
2010-12-21 15:22
Posten ändrad:
2011-06-27 15:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007