transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lika hushåll, olika ekonomi. Ekonomiska problem bland samboende män och kvinnor

Författare och institution:
Björn Halleröd (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Familj, makt och jämställdhet,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Fritzes
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
131613
Posten skapad:
2010-12-21 15:21
Posten ändrad:
2011-01-03 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007