transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Economic Standard of Living: A Longitudinal Analysis of the Economic Standard among Swedes 1979-1995

Författare och institution:
Björn Halleröd (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
European Societies, 1 ( 3 ) s. 391-418
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
131604
Posten skapad:
2010-12-21 15:06
Posten ändrad:
2011-01-03 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007