transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Iatrogena skador på urinvägarna

Författare och institution:
Ralph Peeker (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi)
Publicerad i:
Urogynekologi,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
131576
Posten skapad:
2010-12-21 13:50
Posten ändrad:
2011-06-28 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007