transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Outcome of primary versus deferred radical prostatectomy in the National Prostate Cancer Register of Sweden Follow-Up Study.

Författare och institution:
Benny Holmström (-); Erik Holmberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Lars Egevad (-); Jan Adolfsson (-); Jan-Erik Johansson (-); Jonas Hugosson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Pär Stattin (-); register of Sweden Nat Pros cancer (-)
Publicerad i:
The Journal of urology, 184 ( 4 ) s. 1322-7
ISSN:
1527-3792
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We assessed outcomes in terms of adverse pathology and prostate cancer specific mortality in men who underwent primary or deferred radical prostatectomy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Nyckelord:
Adult, Aged, Follow-Up Studies, Humans, Male, Middle Aged, Prostatectomy, methods, Prostatic Neoplasms, mortality, surgery, Registries, Sweden, Time Factors, Treatment Outcome
Postens nummer:
131509
Posten skapad:
2010-12-21 11:15
Posten ändrad:
2011-08-17 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007