transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Measuring Capabilities – Possibilities and Obstacles

Författare och institution:
Björn Halleröd (Sociologiska institutionen); Mattias Strandh (-)
Antal sidor:
15
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
WorkAble – Making Capabilities Work (Grant agreement no.: 244909)
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
131491
Posten skapad:
2010-12-21 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007