transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Asylsökande barn

Författare och institution:
Ulla Björnberg (Sociologiska institutionen); Marita Eastmond (Institutionen för globala studier); Henry Ascher (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Socialpolitik, December ( 4 ) s. 38-40
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Trots en livlig debatt om flyktingar och invandring finns det förvånansvärt lite kunskap om barnens situation under asylprocessen, särskilt när det gäller barn i familj och om barnens egna tankar och upplevelser. Studien "Mellan det förflutna och framtiden:Asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande" (2010) redovisar ett mångvetenskapligt forskningsprojekt som lyft fram hälsofrämjande faktorer, bl a genom att lyssna till barnenes egna uppfattningar och följa dem i deras vardag
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
Asylsökande barn, välfärd, välbefinnande, kvalitatativ forskning
Postens nummer:
131434
Posten skapad:
2010-12-20 16:30
Posten ändrad:
2014-11-03 09:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007