transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att kanalisera hållbarhet - hur daglivaruföretag översätter miljövarumärken i daglivaruhandeln

Författare och institution:
Eva Terrvik (Företagsekonomiska institutionen & Gothenburg Research Institute (GRI))
ISBN:
91-7246-192-6
Antal sidor:
267
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Datum för examination:
2001-12-14
Lokal:
CG-salen Företagsekonomiska inst , Vasag 1 kl. 13.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15442
Postens nummer:
131386
Posten skapad:
2010-12-20 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007