transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

PEDAGOŠKE OSNOVE SAVREMENOG MODELA POSTDIPLOMSKIH STUDIJA U SOCIJALNOM RADU– supervizija i menadžment –, ("Pedagogical Basis of the Contemporary Model of Postgraduate Studies in Social Work - Supervision and Management".

Redaktör(er):
Lilja Cajvert (Institutionen för socialt arbete); D Brankovic (-)
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Filozofski fakultet Banja luka, Fakultet politickih nauka Sarajevo, Fakultet drustvenih nauka Getbor
Publiceringsår:
2010
Språk:
kroatiska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
131311
Posten skapad:
2010-12-20 08:36
Posten ändrad:
2011-03-14 09:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007