transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

English proficiency testing - alla Bolognese

Författare och institution:
Arne Olofsson (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Moderna Språk, 104 ( 2 ) s. 1-8
ISSN:
2000-3560
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The article describes the reform of the Gothenburg University standardized English vocabulary test, going from a bilingual to an all-English format.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Nyckelord:
vocabulary, testing, English
Postens nummer:
131292
Posten skapad:
2010-12-19 14:41
Posten ändrad:
2010-12-19 23:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007