transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Småstater under internationalisering. Valutamarknadens avreglering i Sverige och Finland på 1980-talet. En studie i institutionell omvandling

Författare och institution:
Christina Telasuo (Ekonomisk-historiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen, ISSN 1403-2864; nr 78
ISBN:
91-85196-49-5
Antal sidor:
290
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Datum för examination:
2000-11-25
Lokal:
Hörsalen Sappören, Sprängkullsg. 25
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/14557
Postens nummer:
131218
Posten skapad:
2010-12-17 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007