transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lyophyllum shimeji - talltuvskivling

Författare och institution:
Henrik Sundberg (-); Ellen Larsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Svensk Mykologisk Tidskrift, 31 s. 11-19
ISSN:
1653-0357
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
The complex surrounding Lyophyllum decastes has a long history of confusion with many synonyms attached to the different species. One sibling species is L. shimeji with known distribution in the Far East. In Japan the common name is hon-shimeji (meaning real shimeji) and the mushroom has been recognized as a delicacy since centuries. In 2008 came the first indication on that L. shimeji occurs in Sweden when a Japanese mycologist encountered something that appeared to be hon-shimeji in pine moorland outside Skellefteå. By use of molecular data we have now proven that what has been denoted as L. decastes growing on pine moorland in Northern Sweden and Fennoscandia is identical with L. shimeji. Lyophyllum decastes är ett komplex av närstående morfologiskt lika arter. En av arterna är L. shimeji som tidigare endast haft en känd utbredning i Östasien. I Japan är den sedan länge känd som en delikatessvamp med det folkliga namnet hon-shimeji, som betyder äkta shimeji. År 2008 fick vi indikationer på att arten förekommer I Sverige då en Japansk mykolog fann en svamp som hon tyckte liknade hon-shimeji på en tallhed utanför Skellefteå. Med molekylära arbetsmetoder har vi nu kunnat visa att L. shimeji från Japan är identisk med L. decastes som växer på tallhedar i norra Fennoskandia.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Ytterligare information:
länk till tidskriftens hemsida: http://www.svampar.se/sv/smt-svensk-mykologisk-tidskrift
Postens nummer:
131187
Posten skapad:
2010-12-17 11:50
Posten ändrad:
2011-11-08 11:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007