transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Benskör, torrare och mindre muskulös?"

Författare och institution:
Marja Tengvall (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Elisabeth Rothenberg (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
I vården, 1 ( 11 ) s. 26-29
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Postens nummer:
131113
Posten skapad:
2010-12-16 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007