transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is delayed radical prostatectomy in men with low-risk screen-detected prostate cancer associated with a higher risk of unfavorable outcomes?

Författare och institution:
Roderick C N van den Bergh (-); Ewout W Steyerberg (-); Ali Khatami (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Gunnar Aus (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Carl Gustaf Pihl (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Tineke Wolters (-); Pim J van Leeuwen (-); Monique J Roobol (-); Fritz H Schröder (-); Jonas Hugosson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Eur Rand Study Swedish and Dutch sections (-)
Publicerad i:
Cancer, 116 ( 5 ) s. 1281-90
ISSN:
0008-543X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Strategies of active surveillance (AS) of low-risk screen-detected prostate cancer have emerged, because the balance between survival outcomes and quality of life issues when radically treating these malignancies is disputable. Delay before radical treatment caused by active surveillance may be associated with an impaired chance of curability.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Nyckelord:
Humans, Male, Middle Aged, Prostate-Specific Antigen, analysis, Prostatectomy, methods, Prostatic Neoplasms, pathology, surgery, Risk, Time Factors, Treatment Outcome, Tumor Markers, Biological, analysis
Postens nummer:
131096
Posten skapad:
2010-12-16 15:08
Posten ändrad:
2011-06-27 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007