transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reconstruction of dielectrics from experimental data via a hybrid globally convergent/adaptive inverse algorithm

Författare och institution:
Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Michael V. Klibanov (-)
Publicerad i:
Inverse Problems, 26 ( 12 ) s. Art. no. 125009
ISSN:
0266-5611
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The validity of the synthesis of a globally convergent numerical method with the adaptive FEM technique for a coefficient inverse problem is verified on time-resolved experimental data. The refractive indices, locations and shapes of dielectric abnormalities are accurately imaged.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Postens nummer:
131094
Posten skapad:
2010-12-16 15:00
Posten ändrad:
2016-07-14 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007