transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A combined discontinuous Galerkin and finite volume scheme for multi-dimensional VPFP system

Författare och institution:
Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Krzysztof Bartoszek (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
AIP Conference Proceedings. 27th International Symposium on Rarefied Gas Dynamics, RGD27; Pacific Grove, CA; United States; 10 July 2011 through 15 July 2011, 1333 ( Part 1 ) s. 57-62
ISBN:
978-0-7354-0889-0
ISSN:
0094-243X
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We construct a numerical scheme for the multi-dimensional Vlasov-Poisson-Fokker-Planck system based on a combined finite volume (FV) method for the Poisson equation in spatial domain and the streamline diffusion (SD) and discontinuous Galerkin (DG) finite element in time, phase-space variables for the Vlasov-Fokker-Planck equation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
Vlasov-Poisson-Fokker-Planck system, finite volume method, streamline diffusion method, discontinuous Galerkin method
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
131049
Posten skapad:
2010-12-16 13:27
Posten ändrad:
2016-07-13 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007