transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handelsböcker, kontaktnät, varor och krediter på en tidigmodern Europamarknad. Handelsfamiljer i Lübeck och Göteborg

Författare och institution:
Christina Dalhede (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Andersson, Gudrun & Nyberg, Klas (red.), Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen., s. 37-53
ISBN:
978-91-977312-7-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Historiska institutionen, Uppsala universitet
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
handelsböcker, kontaktnät, varor, krediter, tidigmodern Europamarknad, handelsfamiljer, Lübeck, Göteborg
Ytterligare information:
Boken i vilken artikeln ingår, omfattar 288 sidor med artiklar av 22 olika författare. Boken är indelad i en inledande artikel av Klas Nyberg s. 6-25 och därefter i 5 delar under olika teman: Del I. Handelshus och transnationell handel s. 26-99. Del 2. Olika former av handel på landsbygden och i städer s. 100-145. Del 3. Butiker och säljande i städer och på landsbygden s. 146-199. Del 4. Handel, distribution och försäljningsorganisation på landsbygden s. 200-239. Del 5. Handeln med spannmål 17701850 s. 240-281.
Postens nummer:
131002
Posten skapad:
2010-12-16 02:28
Posten ändrad:
2011-08-17 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007