transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of Helsinki and European Resuscitation Council "do not attempt to resuscitate" guidelines, and a termination of resuscitation clinical prediction rule for out-of-hospital cardiac arrest patients found in asystole or pulseless electrical activity.

Författare och institution:
M B Skrifvars (-); T Vayrynen (-); M Kuisma (-); M. Castren (-); M J Parr (-); J Silfverstople (-); L Svensson (-); L Jonsson (-); Johan Herlitz (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Resuscitation, 81 ( 6 ) s. 679-84
ISSN:
1873-1570
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The outcome of out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) with a non-shockable rhythm is poor. For patients found in asystole or pulseless electrical activity (PEA), recent guidelines or rules that may be used include "do not attempt to resuscitate" (DNAR) guidelines from Helsinki, discontinuing resuscitation in the guidelines of the European Resuscitation Council and a clinical prediction rule from Canada. We compared these guidelines and the rule using a large Scandinavian dataset.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
Aged, Cardiopulmonary Resuscitation, Female, Heart Arrest, physiopathology, therapy, Humans, Male, Middle Aged, Practice Guidelines as Topic, standards, Registries, Resuscitation Orders, Survival Rate
Postens nummer:
130987
Posten skapad:
2010-12-15 16:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007