transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Palaeoenviroments of Bronze Age Europe

Författare och institution:
Johan Ling (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Organizing Bronze age societies: the Mediterranean, Central Europe, and Scandinavia compared. Cambridge: Cambridge University Press, s. 34-56
ISSN:
ISBN: 978-0-521-76466-7
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Postens nummer:
130961
Posten skapad:
2010-12-15 14:35
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007