transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Riktlinjer för behandling med antikoagulantia vid klaffprotes. Mer tyckande än vetenskaplig evidens

[Guidelines for anticoagulation in patients with valve prosthesis. More supposition than scientific evidence]

Författare och institution:
Anders Själander (-); Anders Jeppsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Peter J Svensson (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 107 ( 39 ) s. 2326-2328
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Warfarinbehandling är nödvändig vid mekanisk hjärtklaffprotes. Vid mekanisk aortaklaffprotes rekommenderas 2,0–3,0 som målvärde för PK(INR). Den vetenskapliga evidensen för hur intensiv antikoagulationsbehandlingen ska vara vid övrig klaffsjukdom är bristfällig. Kvaliteten på antikoagulationsbehandlingen är avgörande för resultatet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Anticoagulants, administration & dosage, Bioprosthesis, adverse effects, Evidence-Based Medicine, Heart Valve Prosthesis, adverse effects, Humans, International Normalized Ratio, Postoperative Care, methods, standards, Practice Guidelines as Topic, Thrombosis, prevention & control, Time Factors, Treatment Outcome, Warfarin, administration & dosage
Postens nummer:
130937
Posten skapad:
2010-12-15 13:58
Posten ändrad:
2011-12-06 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007