transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does mast cell density predict the outcome after transurethral resection of Hunner's lesions in patients with type 3C bladder pain syndrome/interstitial cystitis?

Författare och institution:
Josefine Rössberger (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Magnus Fall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Christina Kåbjörn Gustafsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Ralph Peeker (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi)
Publicerad i:
Scandinavian journal of urology and nephrology, 44 ( 6 ) s. 433-7
ISSN:
1651-2065
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study aimed to assess mast cell density in the lamina propria for possible correlation with duration of symptom amelioration after transurethral resection of the bladder (TURB).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
130901
Posten skapad:
2010-12-15 10:53
Posten ändrad:
2011-06-27 16:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007