transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Demokratisk modellering

DPL 23 : Demokratisk modellering

Författare och institution:
Ola Helenius (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Nämnaren, ( 2004:3 ) s. s. 44
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematikundervisning, problemlösning, matematiska modeller
Postens nummer:
130862
Posten skapad:
2010-12-14 16:59
Posten ändrad:
2011-01-08 20:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007