transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relating practice and research in mathematics education

Författare och institution:
Ola Helenius (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Nordisk matematikkdidaktikk, 14 ( 2 ) s. 79-83
ISSN:
1104-2176
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
matematikdidaktik, forskning, konferens
Ytterligare information:
Recenserad publikation: C. Bergsten, B. Grevholm, H. Strømskag Måsøval & F. Rønning (red.) (2007). Relating practices and research in mathematics education. Proceedings of NORMA 05, fourth Nordic conference on mathematics education. Trondheim: Tapir Academic Press. ISBN 978-82-519-2212-8
Postens nummer:
130854
Posten skapad:
2010-12-14 15:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007