transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Chinisation of Africa: The Case of Angola

Författare och institution:
Renato Aguilar (Institutionen för nationalekonomi med statistik); A. Goldstein (-)
Publicerad i:
World Economy, 32 ( 11 ) s. 1543-1562
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
130842
Posten skapad:
2010-12-14 15:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007