transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bridging marketing theory and practice for consumer behaviour Master's students: a case study from Sweden

Författare och institution:
Malin Sundström (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring & Centre for Retailing); Johan Hagberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring & Centre for Retailing)
Publicerad i:
Industry & Higher Education, 24 ( 5 ) s. 377-380
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
marketing education, consumer behaviour, business collaboration, retail practice
Postens nummer:
130817
Posten skapad:
2010-12-14 14:31
Posten ändrad:
2012-04-11 21:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007