transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Visioner och praktik - om examensarbetet i professionslärosätet

Författare och institution:
Eva Gustavsson (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen); Johan Hagberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Christer Holmén (-); Håkan Javefors (-)
Publicerad i:
Peter Sigrén (red.) PUH - Pedagogiska utvecklingsprojekt i högskolan 2010, Rapport från Västra Götalands högskolor, s. 15-25
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Högskolan i Borås
Förlagsort:
Borås
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
130815
Posten skapad:
2010-12-14 14:20
Posten ändrad:
2010-12-14 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007