transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The sound and the sense: Exploring the collaborative construction of free-form poetry in the 6-year-old group

Författare och institution:
Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Contemporary Issues in Early Childhood, 11 ( 2 ) s. 156-174
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
poetry, young children, learning, exploratory study
Postens nummer:
130787
Posten skapad:
2010-12-14 12:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007