transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"en prestigelös och engagerande gemenskap". Bilden av arbetsgivaren i platsannonsen 1955–2005

Författare och institution:
Karin Helgesson (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Svenskans beskrivning. Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning. Stockholm den 10 och 11 oktober 2008. (red. Falk, Cecilia, Andreas Nord & Rune Palm). , 30 s. s. 102-111.
ISSN:
11023619
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
platsannonser, genre, förändring,
Postens nummer:
130755
Posten skapad:
2010-12-14 10:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007