transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

AID(S) politics and power: a critique of global governance

Författare och institution:
Håkan Thörn (Sociologiska institutionen & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Publicerad i:
Thomas Olesen (ed) Power and Transnational Activism, s. 232-251
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
governance, power, globalization, social movements, AIDS
Postens nummer:
130751
Posten skapad:
2010-12-14 09:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007