transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cytotoxic crossmatch analysis before allo-SCT is a poor diagnostic tool for prediction of rejection.

Författare och institution:
J. Mattsson (-); A Nordlander (-); M Remberger (-); M Uhlin (-); Jan Holgersson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); O Ringdén (-); D Hauzenberger (-)
Publicerad i:
Bone marrow transplantation, 45 ( 2 ) s. 235-8
ISSN:
1476-5365
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The predictive value of cytotoxic crossmatch analysis before allo-SCT remains unclear. We retrospectively analyzed the clinical impact of cytotoxic T- and B-cell crossmatch testing before allo-SCT between January 2000 and June 2005. Cytotoxic crossmatches were performed in 157 patients receiving stem cells from matched unrelated donors or an HLA-A, -B or -DRB1 allele mismatched graft. Ninety patients are still alive. Eleven patients rejected their grafts. One of 11 patients with rejection was positive in a T-cell crossmatch before allo-SCT and 4 of 11 in B-cell crossmatches. T-cell crossmatches showed a sensitivity of 9% and a specificity of 97% compared with 36 and 86% for B-cell crossmatches. Positive T- and/or B-crossmatch before SCT had no predictive value for survival in this study as compared with patients with a negative crossmatch. In conclusion, the pretransplant cytotoxic T- and/or B-crossmatch is a poor predictor of rejection after allo-SCT.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Klinisk immunologi
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Aged, B-Lymphocytes, immunology, Child, Child, Preschool, Female, Graft Rejection, immunology, Graft Survival, immunology, Histocompatibility Testing, Humans, Infant, Male, Middle Aged, Predictive Value of Tests, Retrospective Studies, Risk Factors, Stem Cell Transplantation, methods, T-Lymphocytes, immunology, Transplantation, Homologous, immunology
Postens nummer:
130683
Posten skapad:
2010-12-13 12:34
Posten ändrad:
2012-03-09 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007