transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Festival management studies: developing a framework and priorities for comparative and cross-cultural research

Författare och institution:
Donald Getz (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Tommy Andersson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Jack Carlsen (-)
Publicerad i:
International Journal of Event and Festival Management, 1 ( 1 ) s. 29-60
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
130668
Posten skapad:
2010-12-13 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007