transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Climate Change Policy in Africa with Special Reference to Energy and Land Use

Författare och institution:
Gunnar Köhlin (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); A. Mekonnen (-); Lisa Westholm (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Journal of Natural Resources Policy Research, 3 ( 1 ) s. 63-76
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
130664
Posten skapad:
2010-12-13 10:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007