transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Iceland

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
J. S. Nielsen (Ed.) Yearbook of Muslims in Europe, 2 s. 251-257
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Postens nummer:
130613
Posten skapad:
2010-12-10 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007