transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kreditförbindelser med utgångspunkt från Göteborg. Handelshuset Ekman & Co år 1810.

Författare och institution:
Magnus Andersson (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen. Red. Gudrun Andersson & Klas Nyberg, s. 54-62
ISBN:
978-91-977312-7-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Opuscula Historica Upsaliensa, utges av Historiska instituionen Uppsala universitet
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
Kreditförbindelser, växlar, Ekman & Co, Göteborg, år 1810
Postens nummer:
130577
Posten skapad:
2010-12-10 12:17
Posten ändrad:
2010-12-14 19:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007