transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sveriges politiska system

Författare och institution:
Ylva Norén Bretzer (Förvaltningshögskolan)
ISBN:
978-91-44-02173-7
Antal sidor:
260
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I denna bok får du en utförlig och nyanserad redogörelse för hur Sveriges politiska system fungerar idag, från lokal till nationell nivå. Även EU-medlemsskapets påverkan på svensk politik och förvaltning tas upp. Boken riktar sig i första hand till studerande inom statsvetenskap, offentlig förvaltning, journalistik och juridik. Den lämpar sig även för yrkesutbildningar inom polisväsende, samhällsplanering, sjukvård och socialt arbete.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
sveriges politiska system, kommuner, makt, demokrati, politiskt förtroende, regioner, landsting, EU
Postens nummer:
130556
Posten skapad:
2010-12-10 09:51
Posten ändrad:
2012-01-10 16:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007